...
http://tihiy-don-river.narod.ru/pritok/ilovlya/river_ilovlya2a.jpg